Punjabi Stage Dramay

Jai Ho Zafri Ki

Cast: Iftikhar Thakur, Naseem Vicky, Zafri Khan, Komal Naz, Sardar Kamal, Tahir Naushad, Abid Charlee, Khushboo, Deedar, Honey Albela, Asif Iqbal and others

Watch it now

Punjabi Stage Dramay

Jhoomein Nachein Gaein

Cast: Amanullah, Iftikhar Thakur, Sajan Abbass, Tariq Tedi, Komal Naz, Tahir Naushad, Abid Charlee, Deedar, Saima Khan, Megha, Gulfaam, Asif Iqbal and others

Watch it now

Punjabi Stage Dramay

Janj India Jaye Gi

Cast: Nasir Chniyoti, Nasim Vicky, Zafri Khan, Sajan Abbass, Komal Naz, Tahir Naushad, Gulfaam, Khushboo, Nida Ch., Asif Iqbal and others

Watch it now

Punjabi Stage Dramay

Wellay Parouhne

Cast: Naseem Vicky, Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Nasir Chinyoti, Tariq Tedi, Tahir Naushad, Khushboo, Komal Naz, Sardar Kamal, Asif Iqbal, and others

Watch it now

Punjabi Stage Dramay

Baba Chatkhara

Cast: Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Tahir Naushad, Sardar Kamal, Komal Naz, Asif Iqbal, Khushboo, and others

Watch it now

Punjabi Stage Dramay

Kurian Razi Munday Baghi

Cast: Nasir Chniyoti, Nasim Vicky, Nargis, Mahnoor, Saleem Albela, Agha Majid, Komal Naz, Tahir Naushad, Sardar Kamal, Asif Iqbal and others

Watch it now

Punjabi Stage Dramay

Chikni

Posted on 22 August 2013

Cast: Iftikhat Thakur, Nasir Chinyoti, Amanat Chan, Agha Majid, Tariq Tedi, Komal Naz, Abid Charlie, Deedar, Megha, Saima Khan and others Watch it now

Comments (13)

Punjabi Stage Dramay

UPS Part 2

Posted on 22 August 2013

Cast: Iftikhar Thakur, Laila, Tariq Tedi, Nasir Chinyoti, Amanullah, Zafri Khan, Mahnoor, Megha, Tahir Naushad, Asif Iqbal, Komal Naz and others Watch it now

Comments (11)

Punjabi Stage Dramay

Thakur Rangeela

Posted on 17 August 2013

Cast: Iftikhar Thakur, Amanat Chan, Tariq Tedi, Zafri Khan, Komal Naz, Khsuhboo, Abid Charlie, Tahir Naushad, Nadia Ali, Megha and others Watch it now

Comments (16)

Punjabi Stage Dramay

Sheikh Chilli

Posted on 17 August 2013

Cast: Nasir Chinyoti, Nida Ch, Asif Iqbal, Tahir Anjum, Munna Lahori, Megha, Komal Naz, Rani and others Watch it now

Comments (19)

Punjabi Stage Dramay

Hun Te De De

Posted on 17 August 2013

Cast: Nasir Chinyoti, Sakahwat Naz, Megha, Zafri Khan, Zara Akbar, Nida Ch, Sardar Kamal, Agha Majid, Asif Iqbal and others Watch it now

Comments (7)

Punjabi Stage Dramay

Dhol Wajandey Raho

Posted on 13 August 2013

Cast: Iftikhar Thakur, Amanullah, Nasir Chinyoti, Mahnoor, Mahnoor, Tariq Tedi, Komal Naz, Asif Iqbal, Tahir Naushad, Sardar Kamal, Nadia Ali and others Watch it now

Comments (27)

Punjabi Stage Dramay

Polay Badshah (New)

Posted on 06 August 2013

Cast: Nasir Chinyoti, Iftikhar Thakur, Amanay Chan, Zafri Khan, Sardar Kamal, Laila, Deedar, Komal naz, Malaika, Abid Charlie, Saleem Albela and others Watch it now

Comments (15)

Punjabi Stage Dramay

Ras Gulae

Posted on 06 August 2013

Cast: Nasir Chinyoti, Iftikhar Thakur, Amanullah, Amanay Chan, Megha, Zafri Khan, Mahnoor, Deedar, Malaika, Asif Iqbal, Komal Naz, Abid Charlie and others Watch it now

Comments (2)

Punjabi Stage Dramay

Disco Deewanay

Posted on 24 May 2013

Cast: Nasir Chinyoti, Iftikhar Thakur, Sakhawat Naz, Zafri Khan, Mahnoor, Deedar, Amanat Chan, Malaika, Asif Iqbal, Komal Naz and others Watch it now

Comments (19)

Old Classics, Punjabi Stage Dramay

Ek Pal Chain Na Aaway

Posted on 07 May 2013

Cast: Shouki Khan, Anwar Ali, Sahiba, Rambo, Arfan Hashmi, Waseem Abbas, Nadia Ali, Abida Baig, Jawad Waseem, Saleem Albela, Ashraf Rahi and other Watch it now

Comments (23)

WATCH MORE SHOWS